Borang Permohonan Bantuan Pendidikan

BUTIR PERMOHONAN

*Sila pastikan semua dokumen sokongan telah disediakan dalam format .pdf sebelum mengisi borang bagi melancarkan proses permohonan. Berikut merupakan senarai semak dokumen sokongan yang diperlukan. Tekan disini bagi senarai dokumen sokongan yang diperlukan.

* Bantuan Pendidikan Sekolah Rendah & Menengah - Permohonan perlu dibuat oleh ibu/Bapa/Penjaga

* Bantuan Pendidikan IPT - Permohonan perlu dibuat oleh Pelajar


MAKLUMAT PEMOHON


MAKLUMAT ANAK - ANAK / PELAJAR


KEDUDUKAN SOSIOEKONOMI KELUARGA


DOKUMEN SOKONGAN PERMOHONAN


*Sila Upload dokumen sokongan yang mana berkenaan sahaja

# Perkara Dokumen
1 Satu salinan kad pengenalan pemohon
2 Satu salinan kad pengenalan suami, isteri dan tanggungan (tidak termasuk yang telah berkahwin / bekerja)
3 Satu surat pengangkatan JPN/ akuan sumpah penjagaan jika tanggungan bukan anak kandung *(tidak termasuk yang telah berkahwin / bekerja)
4 Satu salinan sijil nikah/ sijil kematian/ sijil cerai
5 Satu salinan penyata gaji suami dan isteri / pencen / surat pengesahan pendapatan terkini seisi rumah
6 Satu salinan surat tawaran atau pendaftaran sekolah / surat akuan daripada pihak sekolah *(Permohonan bagi sekolah)
7 Satu salinan surat tawaran institusi dan kad pelajar *(Permohonan bagi yang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi)
8 Satu salinan senarai yuran persekolahan / Institusi Pengajian Tinggi
9 Satu salinan penyata akaun bank penerima manfaat
*Sila Upload dokumen sokongan yang mana berkenaan sahaja